για &

Internet

Ως ξενοδοχείο που προτιμάται κυρίως από επιχειρηματικούς συνεργάτες, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τις ανάγκες τους για σύνδεση στο Διαδίκτυο και απομακρυσμένη διαχείριση. Για το σκοπό αυτό παρέχουμε το Internet Corner που περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Από το Internet Corner μας έχετε την ευκαιρία να διατηρείτε ενημερωμένες τις επαφές και την εργασία σας, να συμμετέχετε στα κοινωνικά σας δίκτυα και, φυσικά, να κάνετε λήψη των εγγράφων σας για χρήση εκτός σύνδεσης.